Før du ansøger – vigtige ting at huske på!

Står du overvejer, hvorvidt du skal ansøge om et lån? Du kan have dine grunde til ønsket om lån, men inden du ansøger om lån, er der nogle praktiske ting, du bør huske på. Vi har i denne artikel samlet en række ting, som du bør være opmærksom på inden du sender en ansøgning om optagelse af et lån.

 

Hvilken type lån er det jeg har brug for og under hvilke vilkår?

Inden du går videre med dine overvejelser, skal du først afklare hvilken type lån det er du har brug for i lige netop din situation. Du skal enten selv, eller i samarbejde med en professionel lånerådgiver sammenligne de forskellige lånemuligheder som findes på markedet. Her skal du bl.a. undersøge lånevilkårene, hvilket inkluderer løbetid, renter og ÅOP, som vi har beskrevet i andre artikler. Derudover skal du være sikker på, at du opfylder kravene til det pågældende lån. Når du har styr på dette, kan du gå videre til overvejelserne neden for.

 

Har jeg råd til et lån – kan jeg betale det tilbage til tiden?

Et af de absolut vigtigste spørgsmål, som du skal stille dig selv er, hvorvidt du har råd til de omkostninger, som optagelsen af et lån vil medføre. Vi har i andre artikler beskrevet både de omkostninger som du ikke kan komme uden om (typisk renter og gebyrer), men også de udgifter, som opstår i forbindelse med misligholdelsen af et lån (morarenter). Du bør derfor sætte dig ned og lave en oversigt over din nuværende økonomiske situation.

En god fremgangsmåde vil typisk være:

  • Hvad har jeg af indtægter – løn, SU eller andet
  • Hvad har jeg af faste omkostninger – husleje, forsikringer osv.
  • Hvad har jeg af variable udgifter – tøj, fornøjelser mm.
  • Hvad har jeg tilbage til opsparing/betaling af renter og afdrag på et lån
  • Er der nogen steder jeg kan spare eller tjene flere penge
  • Har jeg udsigt til at mine økonomiske forhold forbliver stabile eller vil de ændre sig

 

Disse overvejelser skal alle give mening, før det er en god idé at optage et lån. Hvis din jobsituation fx er usikker pga. en varslet fyringsrunde, vil det måske være fornuftigt at vente og se tiden an. Hvis du kommer frem til, at din økonomi overordnet set kan bære de forpligtelser som følger med et lån, kan du nu gå videre til de nærmere overvejelser. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at udskyde lånet.

 

Hvad er motivet for mit lån?

Et af de absolut vigtigste spørgsmål er og bliver hvad du ønsker at opnå med dit lån.

Der findes mange forskellige motiver for at låne, men nogle af de typiske årsager til lånoptagelse er:

  • Ønske om at fremskynde forbrug
  • Planlagt og velovervejet større investering
  • Gunstige vilkår for at låne
  • Presset økonomisk situation

 

Det første punkt vil ofte medføre optagelsen af et såkaldt forbrugs- eller kviklån. Disse lån er rettet imod ”mindre” lånebeløb på mellem kr. 5.000 og kr. 350.000, som oftest investeres i forbrugsgoder som fx tøj, elektronik eller bil. Løbetiden vil her ofte være en del kortere end realkreditlån og renterne vil være højere. Til gengæld stilles der ikke nær så store krav til ansøgernes kreditværdighed. Selvom forbrugslån ofte bliver udskældt er der dog overhovedet intet galt eller ulogisk i at fremskynde sit forbrug, så længe din private økonomi kan bære det på længere sigt. Ligeledes vil punkt 2 og 3 være fornuftige incitamenter for at optage et lån. Punkt 4 kan derimod være et skadeligt motiv for at låne. Hvis du i forvejen har en presset økonomi, hvor det er nødvendigt at optage lån for at få tingene til at hænge sammen, kan du ende med at igangsætte en såkaldt ”ond cirkel”. Her anbefales det i stedet at forhøre dine eventuelle kreditorer om mulighederne for gældssanering. Dette vil ofte kræve, at en anden person vil kautionere for din gæld.

 

Kortlæg dine behov, ønsker og økonomi – inden du låner

Kort sagt, kan vores råd inden optagelsen af et lån opsummeres til, at du bør tænke dig grundigt om, og ikke sige ja til noget, som du ikke kan stå inde for. På denne måde undgår du, at rode dig selv i økonomiske uføre. Dermed skal det ikke være sagt, at et lån er nogen dårlig idé. Tværtimod. Et lån er mange gange den bedste og eneste løsning til de problemer, som du står over for. Det er dog altid bedst at gennemgå ovenstående punkter, så du er sikker på, at din situation har godt af et lån.