Morarente – betal det du skylder til tiden!

Du kender sikkert udtrykket renter – men har du hørt om morarenter? De fleste vil nok ikke have kendskab til denne type rente, men der kan være god grund til at sætte sig ind i begrebet, hvis du planlægger at optage en eller anden form for lån.

Morarenter er grundlæggende set de renter, som låntager skal betale til långiveren, når en betaling ikke er betalt til tiden. Det vil sige, at hvis debitor skylder 50.000 til kreditor med betaling den 1. januar 2016 og ikke betaler til tiden – så vil kreditor, hvis det fremgår af aftalen, kunne kræve kompensation for debitors misligholdelse.

Men hvor mange procent er morarenten egentlig? Virksomheder som ikke yder lån til forbrugere, kan oftest selv fastsætte deres renter for forfalden betaling – dette er dog ikke muligt i forbindelse med lån til private, idet renterne her er fastsat i Renteloven. Det er da også i denne lov, at vi skal finde den helt præcise rente for overskreden betaling.

I Renteloven fremgår det efter § 5, at morarenten skal beregnes ved at tillægge Nationalbankens officielle udlånsrente 8 %. Danmark Nationalbanks referencesats fastlægges to gange om året, henholdsvis 1. januar og 1. juli. Nationalbankens udlånsrente var pr. 1 januar 2015 på et niveau som hed 0,2 %, hvorfor morarente kan beregnes til at være 8,2 %.

Når man ved dette, vil det hurtigt være åbenlyst for de fleste, at det ikke er en god idé at betale sine lån eller andre fordringer for sent, da man dermed også skal betale morarenter af den forsinkede betaling. Sørg derfor altid for, at du er opmærksom på hvornår du skal betale dine afdrag/ydelser/lån tilbage, så du undgår at stå med ekstra omkostninger til betaling af renter.

Du skal huske, at din låneudbyder kan fortsætte med at kræve morarenter, indtil at du har betalt dit afdrag/lån tilbage, hvilket fremgår af den dertilhørende aftale. Dette betyder ligeledes, at du ved for sen betaling i praksis betaler to renter; nemlig renten på det eksisterende lån i henhold til aftalen, men også morarenter grundet for sen betaling. Det kan derfor hurtigt blive dyrt, ikke at betale til tiden, hvorfor det altid anbefales at overholde sine låneforpligtelser, så du undgår at stå i en uønskelige situation.

Ønsker du at læse mere omkring morarenter eller opkrævningen af disse, findes der relevant lovmateriale i både Renteloven og Kreditaftaleloven. Nationalbankens referencesats kan du altid finde på bankens hjemmeside.