Nominel rente – godt at vide

Står du og skal låne penge til fx et hus, er der en masse begreber og deres betydninger, du skal have styr på. De kan netop have stor indvirkning på din økonomi. Lån optages typisk i pengeinstitutter, som har opstillet en række kriterier for, hvordan de vil have betalt pengene tilbage. Der er alverdens renter og gebyrer, som er forskellige fra institut til institut.

Renter er bankens eller långivers profit for at låne dig penge, og renten kan fastsættes eller være variabel. Det ene mere risikabelt end det andet. Herunder er der begrebet nominel rente, som er et begreb, der bruges i to forskellige betydninger. Den ene betydning er som et synonym for den pålydende rente på et lån, og den anden betydning er, når der tales om nominel årlig rente. Sidstnævnte er en rentesats, der tager hensyn til rentes renter i løbet af året.

 

Kært barn har mange navne

Denne rente har til stor forvirring fået flere navne gennem tiden. Yderligere minder den om andre lignende renter uden at være det.

Den første betydning bruges dog ikke så meget længere, grundet forvirring mellem nominel rente og nominel.

Den anden betydning kaldes også debitorrenten. Ved langt størstedelen af forbrugslån og almindelige former for banklån er der en fortløbende rentetilskrivning, som typisk forekommer månedligt eller kvartalsvist. Dette medfører derfor, at den samlede rente, som der skal tilbagebetales, er noget højere end den pålyndende årlige rente. Denne rente er med, når der beregnes Å.O.P (Årlige omkostninger i procent) – hvilken skal oplyses af kreditorer i forbrugerforhold.

Et godt eksempel på, at begrebet nominel rente er blevet anvendt som nominel årlig rente, findes i den såkaldte Skiltningsbekendtgørelse under markedsføringsloven. Her defineres den nominelle rente som den årlige rente inklusiv renteres rente. I den nyeste version af denne bekendtgørelse anvendes i stedet begrebet debitorrenten.

Som sagt har kært bare mange navne og nominel rente kan skrive endnu et på sit CV, så forvirringen er totalt. Men ikke desto mindre er det derfor vigtigt, at man sætter sig ind i begreberne, da de rent faktisk kan betyde mange kroner og ører i det lange løb. Den nominelle rente kan også forklares ved eksemplet, at det er den rente, som er angivet på en obligation og er totalt uafhængig af kursværdien af selve obligationen. Denne rente opfører sig præcis modsat den direkte rente og den effektive rente, som netop bliver påvirket af og er afhængig af kursværdien.